Zakończenie roku Miłosierdzia Bożego

Zakończenie roku Miłosierdzia Bożego

Papież Franciszek, ogłaszając Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia zwrócił się z prośbą o odmawianie i rozpowszechnienie modlitwy Koronki do Bożego Miłosierdzia. Wierząc, że tylko w Bożym miłosierdziu jest ratunek dla świata, pragnęliśmy w tym roku jeszcze bardziej rozpowszechnić tę formę modlitwy. Przez cały rok, każdego miesiąca Koronka do Bożego Miłosierdzia była odmawiana w różnych miejscach naszej parafii: na Alejach Powstańców Wielkopolskich, ul. Strzeleckiej, ul. Boruty, ul. Krotoszyńskiej, ul. Kolejowej, i Nowym Osiedlu, a także we Wioskach: Górce, Rębiechowie i Rzemiechowie. Wierzymy, że dzięki tej inicjatywie częściej będziemy się zwracać do Boga prosząc o Miłosierdzie dla nas i całego świata. Niech dodatkową zachętą do częstego odmawiania tej modlitwy będą słowa Pana Jezusa skierowane do św. siostry Faustyny: „ Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego”.

23.09.2016 - Koronka do Bożego Miłosierdzia na terenie naszej parafii

Zdjęcie 1 z 17

W roku Miłosierdzia Bożego raz w miesiącu w piątek o godz. 15.00 w rożnych miejscach naszej parafii odmawiamy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia.