Dzień Braterstwa Młodzieży Franciszkańskiej

W dniach od 21 do 23 października br. w Klasztorze Franciszkanów w Kobylinie odbyło się kolejne już Franciszkańskie Spotkanie Młodych dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich i studentów. Poprowadzili je o. Masseo i o. Izaak. Spotkanie rozpoczęliśmy od spotkania, podczas którego poznaliśmy siebie, po czym udaliśmy się do kościoła, by zacząć ten szczególny czas modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Podczas adoracji każdy z uczestników mógł w chwili ciszy porozmawiać z Panem Jezusem i zawierzyć Jemu całe swoje życie. W drugim dniu uczestniczyliśmy w Eucharystii. Po Mszy św. przyszedł czas na „coś dla ciała”. Ojcowie uraczyli nas pysznym obiadem, który wzmocnił nasze ciała do dalszego działania. Później rozpoczęła się konferencja na temat grzechów głównych połączona z pracą w grupach. Dzień zakończyliśmy wspólną adoracją i filmem pt. „Poczta serc”. Zwieńczeniem ostatniego dnia była Modlitwa brewiarzowa, Msza św, i rozważanie Słowa Bożego w ciszy. Myślę, że dla każdego z nas to spotkanie było bardzo ubogacające, ponieważ skłoniło nas ono do refleksji nad swoim życiem, jego celem i życiowym powołaniem, które przygotował dla każdego z nas Bóg. Pomogło nam również dostrzec to, co w życiu jest najważniejsze. Uświadomiło nam również, że we wspólnocie, wspólnymi siłami możemy stworzyć coś dobrego i pięknego. Dzięki Franciszkańskiemu Spotkaniu Młodych mogliśmy lepiej poznać siebie, odkryć to, czego dotychczas w sobie nawet nie zauważaliśmy i o czym nie mieliśmy najmniejszego pojęcia. Mogliśmy poznać drugiego człowieka, który swoją postawą, świadectwem i czynem wzbogacał nas w nowe, piękne i bardzo przydatne doświadczenia. To spotkanie dało nam niesamowitą radość, satysfakcję i chęci ciągłego dawania siebie drugiemu człowiekowi , oczywiście na Bożą Chwałę. Nasze podziękowania kierujemy na ręce ojca gwardiana Ksawerego za miłe i serdeczne przyjęcie. Uczestniczka

26.11.2016 - Adwentowe czuwanie modlitewne Młodzieży Franciszkańskiej w Choczu

Zdjęcie 1 z 46