Franciszkanie w Kobylinie

Młodzież Franciszkańska

Duszpasterz: o. Masseo Senczek OFM

Spotkania:
W piątki godz. 18:00 – Msza św. i spotkanie.
W pierwsze piątki miesiąca godz. 19:00 – Msza św. i spotkanie.


Młodzież Franciszkańska przy naszej parafii jest wspólnotą młodych ludzi, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego, aby we wspólnocie doświadczyć życia chrześcijańskiego w świetle orędzia św. Franciszka z Asyżu.

Patronami Młodzieży Franciszkańskiej są : św. Franciszek z Asyżu, św, Klara z Asyżu, św. Bernard z Corleone, św. Małgorzata z Kortony.

Nasza grupa liczy ok. 17 osób. Spotykamy się w każde piątki, zaczynając Mszą świętą. Po Eucharystii zbieramy się w salce na spotkaniu formacyjnym, gdzie mamy ustalony przebieg kolejno każdego piątku miesiąca. W pierwszy piątek miesiąca poznajemy głębsze życie św. Franciszka, W drugi piątek miesiąca uczymy się pogłębiać swoją wiarę poprzez rozważanie fragmentów Pisma Świętego,  W trzeci piątek miesiąca organizujemy czuwania modlitewne, a czwarty piątek miesiąca przeznaczamy na rekreację, tzn. wspólny śpiew, gry, zabawy. Dzielimy się między sobą swoimi doświadczeniami spotykania Pana Boga w życiu, a także trudnościami dnia codziennego.

Oprócz spotkań formacyjnych uczestniczymy w rekolekcjach, dniach skupienia. Organizujemy wyjazdy integracyjne, wyprawy rowerowe, piesze pielgrzymki. Pragniemy ciągle się nawracać, spoglądając na św. Franciszka, a przez to na Chrystusa, którego On chciał jak najlepiej naśladować.

Zapraszamy wszystkich chętnych do naszej wspólnoty 🙂