Franciszkanie w Kobylinie

Franciszkański Zakon Świeckich

Duszpasterz: o. Tobiasz Kołodziejczyk OFM

Spotkania odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10:00 w salce bł. Anieli Salawy.


BRACIA I SIOSTRY OD POKUTY

Biedaczyna z Asyżu, jak niektóre źródła nazywają św. Franciszka z Asyżu, miał, wychodząc naprzeciw świeckim przychylnym ideałom zapoczątkowanego przez siebie ruchu, zaproponować formę życia w stowarzyszeniu świeckim. Grupa pierwszych członków tego stowarzyszenia nazywana jest w źródłach franciszkańskich Braćmi i Siostrami od Pokuty. Przez cały okres średniowiecza i w późniejszych wiekach tercjarstwo franciszkańskie było bardzo żywotne. Należeli do niego ludzie różnych stanów: od chłopów, poprzez mieszczan, na monarchach i papieżach skończywszy.

Pierwsze wspólnoty tercjarskie powstawały na ziemiach polskich przy klasztorach franciszkańskich we Wrocławiu i Krakowie w XIII w. Kryzys w rozwoju zakonu nastąpił w latach okupacji niemieckiej i terroru stalinowskiego. Obecnie wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich rozsiane są na całym terenie Polski, działając przy prafiach prowadzonych przez franciszkanów. W Polsce istnieje 16 regionów, w których około 17 000 członków skupionych jest w blisko 600 wspólnotach. Najwięcej wspólnot jest przy parafiach na Górnym Śląsku oraz w archidiecezjach krakowskiej i przemyskiej.

SŁYNNI TERCJARZE

 • Święta Elżbieta Węgierska, księżniczka,
 • Święty Ludwik IX, Król Francji,
 • Święty Pius X, papież,
 • Błogosławiony Jan XXIII, papież,
 • Święty Jan Maria Vianney.

POLSCY TERCJARZE

 • Święta Dorota z Mątowów,
 • Błogosławiona Aniela Salawa,
 • Generał Józef Haller,
 • Malarz Jacek Malczewski,
 • Kardynał Stefan Wyszyński,
 • Kardynał Henryk Gulbinowicz,
 • Święty Jan Bosko.

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

 • FZŚ – to jedna z trzech rodzin franciszkańskich, wspólnota, której członkowie (tercjarze) nie porzucają świata, pozostają w swoich domach i nadal żyją w swoim środowisku cywilnym i zawodowym wpływając na niego poprzez własne świadectwo. 
 • Jeśli chcesz żyć piękniej, mądrzej i bardziej świadomie, jeżeli chcesz poznać Chrystusa i jego Ewangelię –FZŚ zaprasza Cię na spotkania.
 • Ponadto Tercjarze starają się aktywnie włączać w życie Kościoła oraz nieść pomoc wszystkim potrzebujących. Również swoją obecnością wraz ze sztandarem, ubogacają wszystkie ważniejsze uroczystości. 
 • FZŚ gromadzi się na Mszy św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10.00 i po Mszy św. na spotkaniu formacyjnym w sali bł. Anieli Salawy. 

Z życia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

POKÓJ I DOBRO!

PODZIĘKOWANIE ZA SZTANDAR

Sztandar całuje się się z namaszczeniem jak ręce matki,bowiem sztandar to OJCZYZNA,to MATKA którą się całuje w rękę, oddaje cześć, szacunek.(arcybiskup GŁÓDŻ) FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH składa serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom, którzy przyczynili się do ufundowania sztandaru.Pragniemy wyrazić wdzięczność za życzliwość i podziękować za czynne włączenie się w pozyskiwanie środków na ten cel. Ofiarodawcami sztandaru byli sympatycy i czciciele św.Franciszka; z obu parafii kobylińskich, Zalesia Małego, Zalesia Wielkiego, Łagiewnik, Starkówca, Smolic, Zdziętaw, Raszew, Pasierb, Rojewa, Lipówca, Nepomucenowa, Kuklinowa, Krotoszyna, Leszna, Ostrowa WLKP, Rębiechowa, Rzemiechowa, Bestwina, Baszkowa, Mokronosu, Konarzewa, Starego Kobylina, Długołęki, Fijałowa, Czeluścina, Zdun, Pępowa, Trzebicka, Cieszkowa, Dobrzycy, MiejskieGórki, GrodziskaWlkp, Bydgoszczy, Poznania, Konina, Nakła, Gniezna, Osiecznej, Leszna, Jarocina, Odolanowa, Srók, Lubinia, Rawicza, Dąbrowej Górniczej, Sosnowca, Górki, Wronek, Górki Duchownej, Gumienic, Trzebini koło granicy czeskiej, z AUSTRALII, z NIEMIEC, z ANGLII,CHICAGO, FRANCJI, AUSTRII MONACHIUM, Wrocławia, Siedlca, z Katowic, Pogorzeli, Brzezia Łąka k/Wrocławia, POŚWIĘCENIE SZTANDARU ODBYŁO SIĘ W CZASIE WIZYTACJI KANONICZNEJ KS. BISKUPA TEOFILA WILSKIEGO W DNIU 4.06.2013 ROKU 

Wszystkim ofiarodawcom niech towarzyszy błogosławieństwo św. Franciszka; PAN NIECH CI BŁOGOSŁAWI I NIECH CIĘ STRZEŻE. NIECH CI UKAŻE OBLICZE SWOJE I ZMIŁUJE SIĘ NAD TOBĄ. NIECH ZWRÓCI TWARZ SWOJĄ KU TOBIE I NIECH CIĘ OBDARZY POKOJEM. PAN NIECH CI BŁOGOSŁAWI. Przełożona Dorota Kobierska 

4 maja nasza wspólnota razem ze wspólnotą z Miejskiej Górki oraz naszym asystentem Ojcem Konstantym udała się wcześnie rano na DZIEŃ BRATERSTWA regionu poznańskiego do Pakości. Był to wspólny Dzień Braterstwa dla RYCERZY ŚW. FRANCISZKA ORAZ MŁODZIEŻY FRANCISZKAŃSKIEJ. Do Pakości przybyło około 200 tercjarzy, aby wspólnie spędzić czas.Spotkanie rozpoczęto śpiewem godzinek do św. Franciszka.Następnie uczestniczyliśmy w uroczystej MSZY ŚWIĘTEJ. Po Mszy Świętej wielbiliśmy Pana wraz ze seminaryjnym zespołem z Wronek GRECCIO. Po duchowej uczcie odbyła się agapa na świeżym powietrzu.W Pakości na WZGÓRZU KALWARYJSKIM jest przepiękna droga krzyżowa oraz największe relikwie krzyża świętego w Polsce. 

26 maja odbyło się spotkanie braterskie FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH wraz zaproszoną MŁODZIEŻĄ FRANCISZKAŃSKĄ z opiekunem OJCEM MASSEO oraz przyjaciół i sympatyków św. FRANCISZKA w Baszkowie w ogrodach brata Waldemara.Została poświęcona Droga Krzyżowa przez asystenta duchowego OJCA KONSTANTEGO SATERNUSA oraz zostało wygłoszone słowo Boże. Rozważania DROGI KRZYŻOWEJ prowadzili bracia i siostry FZŚ oraz młodzież franciszkańska.wszystko to w roku wiary i wielkiej nowenny na Jubileusz 800 Rocznicy powstania reguły FZŚ, która przypada 2021 roku.Spotkanie zakończyło się agapą, śpiewem oraz krótką częścią artystyczną z okazji DNIA MATKI oraz odśpiewaniem LITANII LORETAŃSKIEJ.Tego dnia był chłodny wiatr,ale atmosfera była gorąca, bo zjednoczyła nas jedna miłość w JEZUSA CHRYSTUSA. Szczególnie słowa podziękowania składamy młodzieży franciszkańskiej, która włożyła duży trud ,aby dotrzeć na rowerach w trudnych warunkach pogodowych i dziękujemy za skorzystanie z zaproszenia. 

1 czerwca -udaliśmy się na PIKNIK FRANCISZKAŃSKI do Woźnik  aby wspólnie spędzić czas zarówno na modlitwie(Msza Święta,Droga Krzyżowa) w intencji nowych powołań do FZŚ jak i na wspólnej zabawie. Nie zabrakło także wspólnego biesiadowania,a więc były kiełbaski z grilla,placek domowego wypieku oraz gorąca kawa i herbata.Wszystko te specjały serwowane były na przylegającym do Klasztoru przepięknym ogrodzie .Pod przewodnikiem OJCA ALOJZEGO PAŃCZAKA można było również zwiedzić Klasztor wraz podziemiami i zapoznać się z jego interesującą bogatą historią. 

7-9 czerwca – w tych dniach w DOMU REKOLEKCYJNYM ŚW.JÓZEFA W MORASKU przeżywaliśmy rekolekje. Rekolekcje prowadził ojciec ANDRZEJ DEJER kapucyn,który przybył z Loretto (miejsce powstania litanii loretańskiej). Temat rekolekcji jak ustrzec swoją wiarę w naszych czasach. 

Dorota Kobierska