Franciszkanie w Kobylinie

Schola

Duszpasterz:

Spotkania odbywają się w soboty o godz. 9:30.


Nazwa schola wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii. Schola przy Parafii Matki Bożej przy Żłóbku powstała w grudniu 2011 r. Do grupy należy 27 dziewczynek i 1 chłopiec. Schola uświetnia swoim śpiewem uroczystości odbywające się w naszej parafii a także bierze udział w imprezach, wyjazdach organizowanych dla dzieci z różnych okazji. Dzieci śpiewają w piątki podczas Mszy Świętej z udziałem dzieci o godz. 16:00, w niedziele podczas Mszy Świętej o godz. 10:00. Swoim śpiewem, dzieci uświetniają różne parafialne uroczystości. Nie brakuj ich również na Apelach Jasnogórskich w I soboty miesiąca o godz. 21:00.