Franciszkanie w Kobylinie

Modlitewnik

Poniżej zamieszczamy modlitwy odmawiane w naszym kościele klasztornym. Zachęcamy do wspólnego uwielbiania Boga przez pośrednictwo naszych patronów.

  • poniedziałek – Litania do św. Anny
  • wtorek – Litania do św. Antoniego
  • wtorek – Responsorium do św. Antoniego
  • środa – Litania do św. Józefa
  • czwartek – Litania do św. Franciszka
  • piątek – Litania do Najdroższej Krwi Chrystusowej
  • sobota – Nabożeństwo do Matki Bożej przy żłóbku

Litania do św. Anny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Anno, – módl się za nami.
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, – módl się za nami.
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego, – módl się za nami.
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, – módl się za nami.
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, – módl się za nami.
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, – módl się za nami.
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, – módl się za nami.
Święta Anno, miłością Bożą pałająca, – módl się za nami.
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast, – módl się za nami.
Święta Anno, przykładzie wiernych żon, – módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wszystkich matek, – módl się za nami.
Święta Anno, cicha i pokorna, – módl się za nami.
Święta Anno, Matko sprawiedliwa, – módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga, – módl się za nami.
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, – módl się za nami.
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości, – módl się za nami.
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, – módl się za nami.
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, – módl się za nami.
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych, – módl się za nami.
Święta Anno, obrono sierot i wdów, – módl się za nami.
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, – módl się za nami.
Święta Anno, ucieczko błądzących, – módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, – módl się za nami.
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga, – módl się za nami.
Prosimy Cię, święta Anno,
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś podróżujących od wypadków zachowała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, – wysłuchaj nas, Święta Anno.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Anno.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.


Litania do św. Antoniego

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święty Antoni Padewski, – módl się za nami.
Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej,
Święty Antoni, wierny synu św. Franciszka,
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,
Święty Antoni, perło ubóstwa,
Święty Antoni, lilio czystości,
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa,
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, różo miłości Bożej,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego,
Święty Antoni, za wiarę gotowy na męczeństwo,
Święty Antoni, filarze Kościoła Świętego,
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich,
Święty Antoni, bojowniku wiary,
Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, zwolenniku jedności wiary,
Święty Antoni, skarbie Pisma świętego,
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, pogromco występków,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, odnowicielu obyczajów dobrych,
Święty Antoni, zwycięzco serc,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubionych,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, święty całego świata,
Święty Antoni, ozdobo Zakonu Serafickiego,
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego,
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święty Antoni.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Prosimy Cię Panie, niech pomoże ludowi Twemu nabożna i ustawiczna modlitwa przezacnego Wyznawcy Twego i Doktora błogosławionego Antoniego i niech nas uczyni godnymi Twej łaski na tym świecie, a w przyszłym uweseli wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.


I Responsorium do św. Antoniego

1. Jeśli cudów szukasz idź do Antoniego,
Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego.Ref. Morze się ucisza, czarty uciekają,
Umarli na nowo do życia wracają.2. Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,
Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.Ref. Morze się ucisza…3. Kalecy się cieszą członków uzdrowieniem,
Zguby się wracają za ufnym westchnieniem.Ref. Morze się ucisza…4. W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy,
I w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy.Ref. Morze się ucisza…5. Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą,
I z Padewczykami sławę jego głoszą.Ref. Morze się ucisza…6. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
chwała za tę władzę, daną Antoniemu.Ref. Morze się ucisza…

Weź nas w opiekę, święty Antoni.
Niech nas twa prośba od złego ochroni.

Módlmy się. Najmiłościwszy Boże, któryś świętego Antoniego przedziwnym pośrednictwem obdarzyć raczył, użycz nam litościwie, abyśmy, o co przez zasługi jego pokornie majestat Twój prosimy, przez jego przyczynę skutecznie otrzymać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

II Responsorium do św. Antoniego

1. Jeśli cudów szukasz człecze,
kres już śmierci złu błędowi.
Szatan pierzchnie, trąd uciecze,
chorzy z łoża wstają zdrowi.Ref. Prysną więzy, ścichną fale,
wróci moc i znikną szkody,
Antoniego gdy wytrwale
błagać będą stary, młody2. Wnet odzyska, co stracone,
z nieprzebranych łask skarbnicy.
Głoszą usty cuda one,
wierne świadki Padewczycy.Ref. Prysną więzy…3. Chwała Ojcu i Synowi,
z Duchem Świętym Trójjednemu.
I niech każdy cześć wysłowi
Patronowi Padewskiemu.Ref. Prysną więzy…

Litania do św. Józefa

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie, – módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida,
Światło wśród Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Czysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo świętej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze rzemieślników,
Ozdobo życia rodzinnego,
Stróżu dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu szatanów,
Opiekunie Kościoła świętego,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.

Ustanowił go panem domu swego.
I zarządcą wszelkiej posiadłości swojej.

Módlmy się. Boże, Tyś w niewysłowionej Opatrzności raczył błogosławionego Józefa wybrać na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli mieć orędownikiem w niebie tego; którego jako Obrońcę czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.


Litania do św. Franciszka

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, niepokalanie poczęta, – módl się za nami.
Św. Franciszku, światło włoskiej ziemi, – módl się za nami.
Św. Franciszku, kwiecie łaski Bożej,
Św. Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,
Św. Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,
Św. Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,
Św. Franciszku, znamionami męki Jezusowej ozdobiony,
Św. Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,
Św. Franciszku, gorejący miłością Bożą,
Św. Franciszku, miłością bliźniego przepełniony,
Św. Franciszku, miłujący pokorę,
Św. Franciszku, wzorze pokuty,
Św. Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,
Św. Franciszku, krysztale czystości,
Św. Franciszku, dobrami świata gardzący,
Św. Franciszku, patriarcho ubogich,
Św. Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,
Św. Franciszku, założycielu trzech zakonów,
Św. Franciszku, heroldzie wielkiego Króla,
Św. Franciszku, pogromco szatana,
Św. Franciszku, filarze Kościoła świętego,
Św. Franciszku, obrońco wiary katolickiej,
Św. Franciszku, głoszący światu pokój i dobro,
Św. Franciszku, zwycięzco złości świata,
Św. Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Św. Franciszku, drogowskazie błądzących,
Św. Franciszku, lekarzu chorych na duszy,
Św. Franciszku, wielki orędowniku u Boga,
Św. Franciszku, święty nasz Ojcze,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami św. nasz Ojcze Franciszku.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, któryś nam ukazał wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego sługi, Serafickiego Franciszka, daj nam, prosimy, łaskę Twoją, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.


Litania do Najdroższej Krwii Pana Jezusa

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.

Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją!
I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego!

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
Amen.


Nabożeństwo do Matki Bożej przy Żłóbku

Całaś piękna jest Maryjo!
Całaś piękna jest Maryjo!
I zmazy pierworodnej nie masz w Tobie.
I zmazy pierworodnej nie masz w Tobie.
Tyś chwałą Jeruzalem.
Tyś weselem Izraela.
Tyś chlubą ludu naszego.
Tyś Orędowniczką grzeszników.
O Maryjo!
O Maryjo!
Panno najroztropniejsza.
Matko najlitościwsza
Módl się za nami.
Przyczyniaj się za nami, do Pana Jezusa Chrystusa.

W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Modlitwa do Matki Bożej przy Żłóbku

Matko Chrystusowa, Maryjo, / Matko Kobylińskiej Ziemi, / Już od dawna z Twego obrazu / w kobylińskim kościele na nas spoglądasz. / Cicha i skromna / zapraszasz do Siebie tych, / którzy Tobie ufają i oczekują pomocy. / Przyjmij, Dobra Pani, nasz hołd uwielbienia, który Ci składamy / jako Matce naszego Pana. / Pragniemy Cię sławić, jak sławił Cię archanioł Gabriel, / i jak sławi Cię Kościół przez wieki. / Przychodzimy do Ciebie z ufnością, / wierząc w Twoje przemożne orędownictwo u Boga, / przynosimy Ci nasz trud codzienny, / nasze radości i nasze nędze. / Wstawiaj się za nami do Boga, / bo trzeba nam światła i mocy, / bo trzeba nam miłosierdzia, gdy słabniemy i upadamy, / potrzebna nam łaska, aby żyć według Bożych przykazań. / Polecamy Ci, Matko, Kościół na Kaliskiej Ziemi, / Jego zadania i Jego potrzeby, / weź w Swą opiekę naszych biskupów i kapłanów, / rodziny zakonne i lud wierny. / Bądź nam Pocieszycielką i Wspomożeniem. / W Twoje matczyne ręce oddajemy dzieci i młodzież, / małżeństwa i rodziny, / cierpiących, a zwłaszcza tych,/ którzy już kończą swoją ziemską drogę, / Matko przyjmij, / Matko nie opuszczaj, / Matko prowadź nas do nieba. / Amen.

Wezwania do Matki Bożej przy Żłóbku

Matko Boża przy Żłóbku, w dzieje naszego miasta serdecznie wpleciona,
Wspieraj nas w każdej życia godzinie.
Panno wierna, która trwasz wśród nas niewzruszenie,
Wspieraj…
Pocieszycielko chorych i strapionych, niosąca ulgę w cierpieniach,
Wspieraj…
Matko pochylona nad Żłóbkiem Swego Syna, która w Swym wizerunku darzysz nas hojnie łaskami.
Wspieraj…
Strażniczko ognisk rodzinnych, Opiekunko młodych, Ty wiesz, czego nam potrzeba,
Wspieraj…

Pieśń do Matki Bożej przy Żłóbku

1. Sławi Ciebie Matko Boża, kobyliński, wierny lud. Miej w opiece dzieci swoje, nasze prace, znój i trud. Pobłogosław nam rodziny, w swoje ręce weź nasz los, strzeż nas Matko dnia każdego, wśród radości i wśród trosk.

Ref. Matko Boża przy Żłóbku w kobylińskim kościele, przychodzimy do Ciebie, bo upraszasz łask wiele. Pobłogosław Kobylin, pola, łąki i wioski, Tyś ostoją jedyną, Tyś Królową jest Polski.

2. Pobłogosław Matko wiernych, którzy tu nie mogli przyjść, ale sercem są przy Tobie, Bogiem codzień pragną żyć. Pobłogosław wszystkich chorych, zmniejsz cierpienie, pomoc daj, niech docenią jego wartość, bo w cierpieniu Bóg i raj.

Ref. Matko Boża przy Żłóbku…
3. Spojrzyj na tych, którzy Ciebie jako Matki nie chcą znać, pomóż im odnaleźć Boga, pomóż w świętej wierze trwać. Pobłogosław Polską ziemię, tych co nasz budują kraj. Uproś Polsce błogi pokój, w ciężkich chwilach pomoc daj.

Ref. Matko Boża przy Żłóbku…