Franciszkanie w Kobylinie

Postulat

W klasztorze w Kobylinie znajduje się Postulat Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  .

Postulanci to jeszcze nie zakonnicy, nie noszą habitów i nie składają ślubów zakonnych. Dopiero po zakończeniu postulatu czekają Cię obłóczyny, czyli przyjęcie habitu. Wtedy też otrzymasz imię zakonne, które sam sobie wybierzesz.


Pokój i Dobro!

Zanim przekroczysz próg klasztorny, żeby w nim zostać na zawsze, najpierw zapraszamy cię na różne spotkania, które pozwolą ci zobaczyć jak wygląda życie zakonne, bliżej poznać naszą duchowość i odpowiednio przygotować się do tego ważnego momentu.

Stąd jeśli myślisz o życiu franciszkańskim i na przykład zamierzasz po szkole zawodowej/maturze/studiach zgłosić się od nas, to zapraszamy na rozeznanie powołania, które prowadzimy indywidualnie w naszym Franciszkańskim Centrum Młodzieżowo-Powołaniowym “Trzej Towarzysze” w Chorzowie (www.trzejtowarzysze.pl). Owo rozeznanie polega na spotkaniach i rozmowach, a także na osobistym przeżyciu wspólnoty braterskiej. W ich trakcie będziesz miał okazję rozeznać czy pragniesz być bratem zakonnym czy kapłanem zakonnym, czy też zostaniesz misjonarzem. Umożliwiamy również kilkudniowy pobyt w naszym nowicjacie w klasztorze w Miejskiej Górce (po wcześniejszym umówieniu się).

Nie czekaj więc do matury czy do miesiąca czerwca, lecz zgłoś się jak najprędzej do braci z FCMP “Trzej Towarzysze” w Chorzowie i wspólnie ustal rodzaj spotkań i ich daty (tak, aby nie kolidowały z Twoimi zajęciami).
Rozważ także swój udział w rekolekcjach dla maturzystów i w dniach rozeznania powołania (daty możesz znaleźć w propozycjach Centrum). Możesz się także umówić indywidualnie na rozmowę.
Oczywiście zanim przyjedziesz do Chorzowa, wcześniej swoje pytania możesz wysłać na adres: centrum@trzejtowarzysze.pl

Czekamy na Ciebie!

Franciszkanie z Kobylina


Przy wstępowaniu do naszego Zakonu Braci Mniejszych potrzebne są następujące dokumenty:

 • metryka urodzenia z USC (ważna 3 miesiące od daty wystawienia)
 • świadectwo chrztu (ważne 3 miesiące od daty wypisania)
 • świadectwo bierzmowania
 • świadectwo moralności (od księdza proboszcza własnej parafii)
 • świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • własnoręcznie napisana prośba o przyjęcie do Zakonu
 • własnoręcznie napisany życiorys
 • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (formularz odbierzesz podczas rozmowy)
 • świadectwo niekaralności z sądu
 • jeżeli pracowałeś, przedstaw świadectwo z zakładu pracy