Franciszkanie w Kobylinie

Pogrzeb

W sprawach związanych z pogrzebem należy kontaktować się z kancelarią parafialną – jeśli to możliwe, w godzinach jej urzędowania.


Zgłaszając pogrzeb należy przedstawić akt zgonu z USC.

W przypadku, gdy zmarły nie należał do naszej parafii, wymagane jest pisemne pozwolenie proboszcza parafii, w której zamieszkiwał zmarły.

Prosimy o pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej.