Franciszkanie w Kobylinie

Żywy Różaniec

Duszpasterz: 
Przy parafii działa … Róż Różańcowych.

Spotkania:
Pierwsza niedziela miesiąca po Mszy świętej o godz. 10:00.

Spotkania Zelatorek:
Ostatnia niedziela miesiąca po Mszy świętej o godz. 10:00.

Prowadzenie różańca w każdą niedzielę przed Mszą świętą o godz. 12:00.


JAK DZIAŁA PODSTAWOWA KOMÓRKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA?

Kółko różańcowe liczy 20 osób, z których każda codziennie odmawia przez miesiąc jeden dziesiątek różańca połączony z rozważaniem wyznaczonej tajemnicy. W ten sposób grupa odmawia każdego dnia wszystkie cztery części różańca.

Żywy Różaniec bierze swą nazwę nie tylko z tego, że tworzą go żywi ludzie, ale i stąd, że modlitwa jego członków znajduje bezpośrednie przełożenie na życie.

Członkowie Żywego Różańca są zobowiązani do:

  1. Wiernego odmawiania co dzień wyznaczonej tajemnicy różańcowej,
  2. Udziału w comiesięcznym nabożeństwie połączonym ze zmianą tajemnic,
  3. Jeśli to możliwe, uczestniczenia w październikowych nabożeństwach różańcowych,
  4. Szerzenia czci Matki Najświętszej przez przykład własnego życia,
  5. Odważnego stawania w obronie wiary i Kościoła,
  6. W przypadku śmierci kogoś z członków Żywego Różańca, zalecany jest udział w jego pogrzebie i pamięć o nim w modlitwie.
  • Odmawiamy codzienną dziesiątkę różańca w trzech wyznaczonych intencjach na dany miesiąc.
  • Znakiem łączności i rodzajem listu do wszystkich jest Kalendarzyk Żywego Różańca drukowany co kwartał.
  • W intencji osób należących do Żywego Różańca kilka razy w roku jest ofiarowana Msza Święta.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną włączyć się w tę piękną modlitwę Kościoła: dzieci, młodzież, matki, ojców, osoby starsze i chore. Dziś przecież potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.


Z życia Żywego Różańca

Wspólnota Żywego Różańca w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.

„Cały naród powinien wziąć do ręki różaniec” – jest to temat jednej z katechez, którą usłyszeli uczestniczy zorganizowanego w dniach 8-10 marca w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu Triduum Różańca Świętego pod hasłem „Święty Józefie, Patronie naszych czasów, módl się za nami”. W sobotę w dniu 9 marca 2013 r. wraz z o. Serafinem opiekunem kół różańcowych, wzięliśmy udział w czuwaniu modlitewnym, na którym spotkali się przedstawiciele Wspólnot Nieustającego Różańca z całej Polski oraz kół Żywego Różańca z diecezji kaliskiej. Diecezjalny duszpasterz Wspólnot Żywego Różańca ks. Alfred Berlak w katechezie „Patron Kościoła na trudne czasy jako opiekun Kościoła Świętego i Patron rodzin” głosił, że rodzina jest pierwszą szkołą miłości, należy przywrócić zwyczaj wspólnej modlitwy w rodzinie, należy zadać sobie pytanie – jaka jest moja rodzina?, widzieć dramaty grzechów i rozpady małżeństw. Wskazał, że rodzina musi wsłuchać się w Boga, nie ma trwałej rodziny bez Boga, sercem tygodnia dla małżeństw powinna być Eucharystia, związki małżeńskie bez odnoszenia się do Boga są związkami bez fundamentów, małżonkowie nie potrafią słuchać Boga. Mogliśmy też usłyszeć o Matce Bożej Gietrzwaldzkiej, patronce Wspólnot Nieustającego Różańca Świętego. Matka Boża aż 160 razy przychodziła na polską ziemię. Objawiała się do dzieciom Justynie i Barbarze prosząc o nieustanny i gorliwie odmawiany Różaniec Święty. Dziewczynki zadawały pytania, a Matka Boża mówiła – odmawiajcie Różaniec. Uroczystej sobotniej Mszy św. przewodniczył bp Edward Janiak. W homilii biskup kaliski podkreślał, że wiarę można różnie wyrażać, ale tylko tam jest życie duchowe, gdzie jest modlitwa. – Wy jesteście tym zastępem ludzi, który w dzień, a często i w noc zanosi przed tron Boga Ojca modlitwę w intencji Kościoła za przyczyną Matki Najświętszej – mówił pasterz diecezji kaliskiej. Stwierdził, że we współczesnym świecie modlitwa jest bardzo potrzebna. – Świat może zmienić się przez pokutę i modlitwę, a przecież dzisiaj mamy się o co modlić. Tyle jest biedy, zakłamania, zła w życiu osobistym i rodzinnym, ale też w życiu publicznym – powiedział. Ubolewał, że w mass mediach widoczna jest nieustanna walka z Kościołem. Zachęcał wiernych do odmawiania różańca. – Jest to piękna modlitwa nazywana streszczeniem Ewangelii. Każdy człowiek może ją sobie spokojnie odmawiać przesuwać paciorki różańca, Jest ona dobra dla każdego i na każdy czas: do kościoła, na spacer, w podróży samochodem i pociągiem, przy niektórych pracach – zauważył biskup kaliski. Dodał, że tę modlitwę dopełnił Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy dodał do trzech części różańca tajemnice światła związane z życiem publicznym Pana Jezusa. W Kaplicy Cudownego Obrazu Św. Józefa biskup zawierzył patronowi koła Żywego Różańca z diecezji kaliskiej i Wspólnot Nieustającego Różańca z całej Polski.

Małgorzata Zawieja