Wydarzyło się…

Wydarzyło się…

Piękny czas Odpustu ku czci Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli oraz V Franciszkańskiego Festynu Rodzinnego przeszedł do historii. Dobremu Bogu pragniemy podziękować za wszelkie łaski, jakich nam w tych dniach udzielił. Pragniemy także podziękować wszystkim, którzy z nami te dni przeżywali oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przebiegu Odpustu i Festynu. Wyrażamy także radość, iż w tym roku ten piękny czas przeżywaliśmy wraz z Pielgrzymami z Republiki Środkowoafrykańskiej, którzy przybyli do nas wraz Ojcem Biskupem Zbigniewem Kusy.

7.08.2016 - Odpust Parafialny 2016

Zdjęcie 1 z 82

Uroczystość Odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny Anielskiej z Porcjunkuli. Sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił O. Bp. Zbigniew Kusy OFM, Ordynariusz Diecezji Kaga-Bandoro w RCA

7.08.2016 - V Franciszkański Festyn Rodzinny

Zdjęcie 1 z 106

6.08.2016 - Goście z RCA

Zdjęcie 1 z 33

Ponadto zachęcamy do obejrzenia reportażu filmowego z Sumy Odpustowej, zrealizowanego przez Telewizję Diecezji Kaliskiej „Dom Józefa”.