Sanktuarium

Sanktuarium

            Z wielką radością pragniemy poinformować, iż 26 grudnia, w święto św. Szczepana Ordynariusz Kaliski Ksiądz Biskup Edward Janiak nadał kościołowi pw. Matki Bożej przy Żłóbku tytuł Sanktuarium. Tego dnia nasza „franciszkańska parafia” przeżywała także Wizytację Kanoniczną. Dekret ustanawiający Sanktuarium został odczytany podczas uroczystej Mszy św., która o godz. 12.00 została odprawiona przez Księdza Biskupa. Eucharystię koncelebrowali: O. Prowincjał Antonin Brząkalik, Ks. Dziekan Aleksander Gendera, O. Proboszcz Ksawery Majewski oraz przybyli kapłani diecezjalni i zakonni. Na Mszy byli także obecni zaproszeni goście, członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej oraz licznie zgromadzeni wierni.

            Historia kultu Matki Bożej przy Żłóbku sięga XV wieku, kiedy to w 1456 roku Katarzyna, Wojciech i Mikołaj Kobylińscy, ówcześni właściciele miasta ufundowali kościół i klasztor. Wg kronik, syn dziedzica Kobylina – br. Klimak (Kobyliński) udał się do Rzymu, gdzie od Stolicy Apostolskiej otrzymał specjalne zezwolenie na tytuł kościoła „Matki Bożej przy Żłóbku”. Kościół pod tym wezwaniem erygowano w 1499 roku.

            Obecny, główny ołtarz z obrazem Matki Bożej przy Żłóbku powstał w XVIII wieku, kiedy miała miejsce gruntowna odbudowa świątyni.

            Kult Matki Bożej przy Żłóbku był już rozwinięty w XIX w. Po burzliwych czasach historii kobylińskiego kościoła i klasztoru na nowo był on pielęgnowany od lat 70-tych XX wieku. Matka Boża przy Żłóbku stała się Orędowniczką w wielu intencjach zanoszonych do Boga przez Jej wstawiennictwo, a matczyna opieka Maryi szczególnie towarzyszy rodzinom, małżeństwom oczekującym potomstwa i matkom w stanie błogosławionym.

            Ufamy, że ustanowienie Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie przyniesie jeszcze większą chwałę Bogu Trójjedynemu oraz Matce Najświętszej. Głęboko wierzymy, że modlitwa zanoszona w tym miejscu wyjedna wiele łask i stanie się pomocą dla współczesnych rodzin, matek oczekujących potomstwa oraz wszystkich, którzy w tym Sanktuarium będą powierzać swoje życie i intencje Miłosiernemu Bogu za wstawiennictwem Matki Najświetszej.

o. Ksawery Majewski

26.12.2018 - Ustanowienie Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku

Zdjęcie 1 z 58