Z życia wspólnoty FZŚ

Z życia wspólnoty FZŚ

Oto kilka najważniejszych wydarzeń z życia wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Pielgrzymka na kanonizacje do Rzymu

Franciszkański Zakon Świeckich regionu poznańskiego zorganizował pielgrzymkę na kanonizację dwóch papieży. Jedna siostra FZŚ z Kobylina udała się również, aby uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Ważnym punktem naszej pielgrzymki była Bazylika św. Antoniego z Padwy. W sercu Bazyliki czyli w Kaplicy Relikwii, każdy przyjeżdżający z Polski franciszkanin świecki z pewnością przeżyje chwile wielkie. Wśród wielu relikwiarzy jest relikwiarz z relikwiami św. Stanisława Biskupa, jest to dar jaki w 1900 roku Bazylice złożyli tercjarze franciszkańscy z naszego kraju. Obok niego kolejny dar polskich franciszkanów świeckich- relikwiarz Bożego Miłosierdzia z relikwiami Świętych: Papieża Jana Pawła II i Siostry Faustyny Kowalskiej. Relikwiarz ten został przekazany 30.03.2014 roku. Nie sposób pominąć także wielki dywan ofiarowany przez FZŚ w roku 1931. Kolejnymi miejscami były: Osimo, Loreto i w końcu oczekiwany Rzym. Przygotowanie całonocne do oczekiwanej kanonizacji. Mimo wielkiego zmęczenia, mieliśmy doskonałą świadomość bycia świadkami i bohaterami historycznego wydarzenia kanonizacji papieża Polaka. W duchu wielkiej wdzięczności udaliśmy się do Asyżu. W Asyżu odwiedzaliśmy wszystkie miejsca związane ze św. Franciszkiem i Klarą. W Porcjunkuli nazywanej “Kolebką Zakonu” w czasie Mszy Świętej jako wspólnota FZŚ odnowiliśmy naszą profesję zakonną. W Asyżu Jan Paweł II podczas jednej z wizyt wypowiedział prorocze słowa: Franciszek jest konieczny dla Kościoła i dla świata, aby pisać nowe rozdziały historii. Bogu jesteśmy wdzięczni za kanonizację Jana Pawła II.

Dzień Braterstwa

W dniu 10 maja 2014 roku wspólnota nasza wraz naszym asystentem Ojcem Konstantym udała się na spotkanie braterskie FZŚ regionu poznańskiego do Osiecznej Sanktuarium Matki. Spotkanie miało na celu podziękowanie za kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII.W czasie tego spotkania była możliwość uczczenia relikwii św. Jana Pawła II,św Jana XXIII i PiusaX ponieważ w tym roku przypada 100 rocznica jego urodzin. Po wspólnej agapie i błogosławieństwie na rozesłanie w pełni uduchowieni i zadowoleni udaliśmy się do domu .Serdeczne podziękowania franciszkańskiej wspólnocie z Osiecznej.

Pielgrzymka na Jasna Górę

XXI Pielgrzymka Ogólnonarodowa FZŚ wszystkich wspólnot Polski odbyła się w dniach 18-19 lipca 2014 na Jasnej Górze. W spotkaniu uczestniczyło kilka tysięcy tercjarzy.Mottem pielgrzymki było hasło nowenny przed Jubileuszem 800 rocznicy powstania III zakonu św. Franciszka. “Przyjmują Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa i czynią godne owoce pokuty”. W tym roku dziękowaliśmy za kanonizację świętych papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Podczas modlitwy na Apelu Jasnogórskim składaliśmy prośby i podziękowania za FZŚ. O północy odbyła się Msza Święta po której nastąpiło czuwanie przy Matce Bożej Częstochowskiej do godzin porannych. W sobotę o godz. 11:00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. na szczycie Jasnej Górze.

Rekolekcje Franciszkańskie w Morasku

Rekolekcje dla franciszkańskiego zakonu świeckich z regionu poznańskiego odbyły się w 13-15 czerwca br. pod hasłem III Wielkiej Nowenny na 800-lecie powstania III Zakonu. Rekolekcje głosił Ojciec Andrzej Dejer – kapucyn. Z naszej wspólnoty w rekolekcjach uczestniczyły trzy tercjarki.

Zdjęcia z tych wydarzeń można zobaczyć w GALERII