Święto ministrantów

Święto ministrantów

13 listopada, tydzień przed liturgicznym wspomnieniem św. Tarsycjusza- patrona ministrantów, w naszej parafii przeżywaliśmy coroczne święto ministrantów. Podczas Mszy św. o godz. 16.oo, której przewodniczył o. proboszcz Ksawery, trzech kandydatów po rocznej próbie zostało uroczyście przyjętych do grona wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza. Na znak tego wydarzenia kaptury ministranckie otrzymali: Miłosz Jeszkowski, Dawid Jarosz i Jakub Baranowski. Niektórzy zaś starsi ministranci po zdanym wcześniej egzaminie przyjęli nowe posługi (stopnie) ministranckie na ministranta krzyża: światła księgi i ołtarza. Po przyjęciu nowych ministrantów i udzieleniu nowych posług, wszyscy ministranci złożyli swoje przyrzeczenia gorliwej służby przy Ołtarzu Pana. Także rodzice wyrazili wobec całej wspólnoty eucharystycznej zgodę na służbę swoich synów w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Po zakończonej Mszy św. w refektarzu klasztornym odbyła się wspólna agapa tzn. słodki poczęstunek a także spotkanie organizacyjne z rodzicami w sprawach dotyczących planów na trwający rok formacyjny. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w formację ministrantów i w przygotowanie tej Uroczystości. Warto podkreślić, że w naszej wspólnocie parafialnej przy ołtarzu służy 40 chłopców. To wielka radość, zatem prosimy wszystkich was drodzy Bracia i Siostry o modlitwę w int. ministrantów i z prośbą o nowe powołania kapłańskie i zakonne szczególnie z naszej parafii. Modlitwa w tej intencji jest bardzo ważna, zważając na to, że dawno nie było męskiego powołania do służby Bożej z naszych środowisk. Wszystkich chętnych chłopców, którzy chcieli by włączyć się do naszej wspólnoty prosimy o kontakt z opiekunem o. Masseo lub z proboszczem o. Ksawerym. Jako grupa młodych ludzi uczestniczmy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych i służymy dwa razy w tygodniu na Mszy św., która przybliża nas do Jezusa. Oprócz tego spędzamy wspólnie czas na graniu w piłkę nożną i to w różnej formie :), są także i wspólne wyjazdy. Czekamy na Ciebie.

Tylko Twardziele służą w Kościele