Serdecznie zapraszamy na:

Serdecznie zapraszamy na:

PROGRAM KONCERTU:

Feliks Rączkowski (1906-1989)
Preludium „Bogurodzica”

Maksymilian Koperski (1812-1886)
Regina Coeli

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
„Messa della Madonna” (fragmenty)
Toccata avanti la Messa
Canzona
Ricercar „Sancta Maria ora pro nobis”

Marcin Żebrowski (1702-1770)
Dwie arie z „Magnificat”
Aria „Quia fecit”
Aria „Suscepit Israel” z Magnificat

Jean Adam Guilain (1680-1739)
Trzy fragmenty z Suity na Magnificat:
Basse de trompette
Recit de tierce en Taille
Dialogue sur les Grands Jeux

Luigi Cherubini (1760-1842)
Ave Maria

Julian Gembalski
Improwizacja „Z dawna Polski tyś Królową”
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
„Sancta Maria”

Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska – Julian Gembalski
Improwizacja „Po górach, dolinach”

Elżbieta Grodzka – Łopuszyńska. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie ukończyła z wyróżnieniem klasę śpiewu solowego prof. Stanisławy Marciniak- Gowarzewskiej. Ukończyła także filologię polską na Uniwersytecie Śląskim. Laureatka konkursów wokalnych (m.in. I nagrody na Konkursie Polskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach). Debiutowała na deskach Opery Śląskiej w Bytomiu w „Don Giovannim” W.A.Mozarta. Współpracuje jako solistka z licznymi zespołami wokalno-instrumentalnymi, symfonicznymi i kameralnymi. Brała udział w polsko-niemieckim projekcie jako solistka Landes Jugend-Orchester pod dyrekcją Klausa Arpa, wykonując m.in. partię Berty w operze „Lorelei” Maxa Brucha. Wykonuje muzykę dawną i współczesną, często podejmuje się prawykonań. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki sakralnej różnych epok koncertując w świątyniach i salach koncertowych w kraju i za granicą. Od 1999 roku koncertuje z Julianem Gembalskim, wykonując, obok muzyki dawnej i współczesnej, również jego utwory i wspólne improwizacje. W swoim dorobku posiada nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. W 2012 roku została laureatką Nagrody im. Błogosławionego Ks. Emila Szramka. W roku 2004 otrzymała stopień doktora, a w 2010 doktora habilitowanego sztuk muzycznych. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego.

Julian Gembalski. Naukę muzyki rozpoczął w 1955 roku u siemianowickiego nauczyciela A. Gansińca. Ukończył klasę fortepianu prof. Wandy Uszok w PSM II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach, ucząc się również gry organowej u organisty katowickiej Katedry – Stanisława Kopernoka. Następnie studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył klasę organów Henryka Klaji oraz Wydział Kompozycji i Teorii. Dalsze studia odbywał w Belgii i Francji (Flor Peeters, André Isoir, Michel Chapuis, Jean Saint-Arroman). Występował z koncertami w Europie i USA, nagrał ponad 40 płyt, w tym siedem z sopranistką Elżbietą Grodzką-Łopuszyńską. W latach 1991-2008 zrealizował cykl nagrań radiowych pt. „Antologia Organów na Górnym Śląsku”, w którym nagrał ok. 90 organów regionu. Obok działalności artystycznej jako organista i pianista oraz kompozytorskiej zajmuje się pracą naukową i dydaktyką. Autor licznych publikacji i projektów organów. Laureat konkursów improwizacji fortepianowej i organowej w Gdańsku, Nowej Rudzie i Weimarze oraz licznych nagród (m.in. nagroda im. Korfantego, im. Ligonia, nagroda „Lux ex Silesia” Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, nagroda „Śląski Szmaragd” Biskupa Ewangelicko-Augsburskieg. Odznaczony przez Papieża Jana Pawła II medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie prowadzi klasę organów i pełni funkcję Kierownika Katedry Organów i Muzyki Kościelnej. W latach 1996-2002 był Rektorem swej uczelni. Jest założycielem pierwszego w Europie środkowo-wschodniej muzeum organów. Od wielu lat Archidiecezjalny Wizytator organów i organistów.