Ministranckie rekolekcje w Cieszynie

Ministranckie rekolekcje w Cieszynie

W dniach od 7 do 12 lipca w naszym klasztorze w Cieszynie odbyły się rekolekcje dla młodszych ministrantów, ForMi Two – „święty Franciszek – wezwanie z Asyżu”. Z naszego kobylińskiego klasztoru udało się 7 ministrantów.
Postać świętego Biedaczyny z Asyżu towarzyszyła nam każdego dnia, zarówno podczas Mszy Świętej, konferencji, jak i w czasie zabaw i wypraw poza klasztor. Czas spędzaliśmy na wiele różnych sposobów. Mieliśmy okazję zwiedzić Cieszyn, odwiedzić braci Bonifratrów, gdzie zobaczyliśmy między innymi starą bibliotekę i część klasztoru. Było także wyjście w góry, tym razem wchodziliśmy na Równicę. Kilka razy byliśmy grać w piłkę nożną, na basenie czy cieszące się sławą „ringo”. Rekolekcje w co wierzymy przyniosą piękny owoc w życiu każdego uczestnika.