Europejskie Spotkanie Młodzieży Franciszkańskiej EuroFraMe 2014

Europejskie Spotkanie Młodzieży Franciszkańskiej EuroFraMe 2014

“Każdy z nas ma dwa domy, jeden umiejscowiony w miejscu i czasie, drugi -nieskończony, bez adresu, to dom u Matki.” W dniu 23-ego sierpnia w godzinach popołudniowych ponad pięćdziesięcioosobowa grupa młodzieży z całej Polski, w tym także grupa młodzieży z naszej parafii, wyruszyła w podróż do Francji, której głównym celem był dom wszystkich dzieci Maryi w Lourdes. W tym miejscu od poniedziałku 25.08 do piątku 29.08.08, odbyło się Europejskie Spotkanie Młodzieży Franciszkańskiej.
Po długiej trasie dostosowanym do potrzeb pasażerów autokarem znaleźliśmy się w Paryżu, gdzie spędziliśmy całą niedzielę. Spacerując po tym ponadczasowym mieście zakochanych zwiedziliśmy zabytki rangi światowej ,takie jak:
Szanze Lize, Łuk Triumfalny, Wieża Eiffla, Luwr, katedrę Notre Dame. Po wyczerpującym dniu w stolicy mody przyszedł czas na upragniony odpoczynek. Następnego dnia odwiedziliśmy malownicze miasto Biarritz w rejonie Akwitanii położonej nad Oceanem Atlantyckim. Słoneczne niebo, piaszczysta plaża i malownicze widoki spowodowały, że czas płynął niezwykle szybko.
Po kilku godzinach byliśmy już w Lourdes. Powitaliśmy matkę i czerpaliśmy ze zdrojów wody życia.
Dni spędzone w Lourdes przynosiły wszystkim ogromną radość na co z pewnością mieli wpływ nasi kochani ojcowie. Czuliśmy się jak w domu i może tylko noce spędzone w namiotach przypominały nam o naszych domach w Polsce. Doświadczyliśmy wielu małych cudów, do których nawoływał ojciec Łukasz, jednym z nich była po prostu obecność wielu wspaniałych ludzi pochodzących z całego świata. Łączyła nas miłość, która pokonała wiele barier, takich jak odległość i język, a spajał nas śpiew i taniec oraz pyszne francuskie jedzenie. Mogliśmy brać udział w codziennych eucharystiach, jak również w uroczystej maryjnej procesji. Po ponad czterodniowym pobycie w Lourdes nadszedł czas powrotu, pożegnaliśmy Matkę, mszą świętą w cudownej grocie. W drodze powrotnej zwiedziliśmy średniowieczne miasteczko w Carcassonne, gdzie podziwialiśmy ogromny zamek utrzymywany w duchu rycerskiej tradycji. W sobotę 30-ego sierpnia rozpoczęliśmy nasz pobyt w Strasburgu, gdzie w katedrze ojcowie odprawili mszę świętą, a następnie odbyliśmy rejs statkiem zwiedzając miasto. Pielgrzymkę zakończyliśmy wspólnym wypadem na pizzę. Całą noc przeznaczyliśmy na podróż do Wrocławia, w którym znaleźliśmy się wczesnym rankiem. Pożegnaliśmy naszych wspaniałych ojców i uczestników, z nadzieją na kolejne spotkanie. W tym miejscu w imieniu Nas wszystkich pragnę podziękować przede wszystkim Panu Bogu, następnie organizatorom, oraz o. Wiktorowi, o. Łukaszowi, , o. Euzebiuszowi, a także o. Masseo i bratu Bazylemu, Panom kierowcom i wszystkim uczestnikom EuroFraMe 2014 za wspaniałe osiem dni modlitwy, umocnienia w wierze, radości, miłości i wielu niezapomnianych wrażeń.