Z życia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Z życia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w ostatnim czasie przeżyła dwa szczególne wydarzenia:

12 stycznia, 2014 roku, po Nieszporach świątecznych wspólnota FZŚ zebrała się na spotkanie opłatkowe, na które przybyli zaproszeni tercjarze z Leszna, Osiecznej, Wschowy, Lipna, Oborzysk Starych oraz Miejskiej Górki, wraz asystentami O.Alojzym Pańczakiem, O. Kasjanem Pudliszewskim. Na spotkanie przybyli zaproszeni Kolędnicy Misyjni, którzy przedstawili krótką scenkę o Bożym Narodzeniu, nawiązującym do sytuacji panującej w Kongo. Zebrane ofiary przez dzieci zostały ofiarowane na Misje Franciszkańskie. Wspólnota kolędowała w radości przy wspólnym poczęstunku. Słowo Boże do zebranych wygłosił Ojciec Konstanty Saternus nawiązując do historii franciszkańskiego żłóbka w Greccio z którego dla wszystkich tercjarzy płynie ,,Pokój i Dobro”. W atmosferze radości i życzliwości dzielono się opłatkiem, by na końcu otrzymać błogosławieństwo Boże i zanieść je do swoich bliskich pozostawionych w domu. Zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć tutaj.

16 lutego, 2014 roku, Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich uczestniczyła we Mszy Świętej, w czasie której odbyło się przyjęcie do nowicjatu brata Piotra Kaszuba z Konarzewa i brata Tomasza Barana z Mokronosu.

Celem tego okresu jest: dojrzewanie powołania, doświadczenie życia ewangelicznego oraz lepsze poznanie Zakonu Franciszkańskiego. Podczas tej Mszy, Wspólnota FZŚ, wraz z Ojcem Konstantym Saternusem – asystentem miejscowej Wspólnoty, szczególnie gorąco dziękowała Panu Bogu za łaskę powołania i modliła się za nowo powołanych, by duch franciszkański w nich się rozwijał na chwałę Boga i dla dobra bliźnich. Po tej szczególnej Eucharystii odbyło się spotkanie przy skromnym stole franciszkańskim, ale w bardzo radosnej atmosferze. Zdjęcia można zobaczyć w galerii.

Wszystkich, którzy chcieliby doskonalej, w duchu św. Franciszka, realizować Ewangelię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, zapraszamy do naszej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Spotkania odbywają się w każdą, trzecią niedzielę miesiąca, po Mszy o godz. 10.00.

„Pokój i Dobro”

S. Dorota Kobierska
przełożona miejscowej Wspólnoty