Tydzień Misyjny

W niedzielę 19 października rozpoczął się w kościele Tydzień Misyjny pod hasłem “Z Ewangelią do narodów”.
Kazania na temat misji głosił u nas w tym dniu o. diakon Kolumbian z Katowic Panewnik. Przed kościołem przeprowadzona została zbiórka ofiar, które przekazano na potrzeby misjonarzy. Przez cały tydzień wierni modlili się za misjonarzy i mieszkańców krajów misyjnych. W sobotę, która kończyła Tydzień Misyjny w sali św. Klary odbyło się spotkanie misyjne dla dzieci. Zajęcia rozpoczęły się krótką modlitwą za misjonarzy oraz odśpiewaniem hymnu misyjnego. Ojciec Masseo opowiedział uczestnikom spotkania o misjach, misjonarzach, krajach misyjnych i o tym, w jaki sposób każdy poprzez modlitwę czy ofiarę może wesprzeć dzieło misyjne.
Po teorii przyszedł czas na zajęcia plastyczne. Dzieci w grupach ,,ubierały” papierowe postacie reprezentujące poszczególne kontynenty w charakterystyczne dla danej nacji stroje. Był przedstawiciel Europy, Afrykańczyk, Chińczyk, mieszkańcy obu Ameryk oraz pochodzący z Australii Aborygen. W przerwie na słodki poczęstunek odbyła się prezentacja i degustacja owoców egzotycznych. Była jeszcze krótka sesja zdjęciowa we wspaniałym oryginalnym sombrero przywiezionym z Meksyku przez ojca Gedeona. Spotkanie zakończono w kościele, gdzie wszyscy uczestnicy modlili się za dzieci z poszczególnych kontynentów. Tydzień Misyjny, także spotkanie misyjne dla dzieci były okazją do modlitwy i refleksji nad dziełem misyjnym kościoła i zaangażowaniem w nie każdego, także dzieci. Ojciec Święty Franciszek w orędziu papieskim powiedział: ,,Ciągle jest tak wielu ludzi, którzy nie znają Chrystusa i dlatego dzieło misyjne jest nadal aktualne”. Podziękowania dla Zespołu Charytatywnego za pomoc w organizacji spotkania misyjnego.