Święcenia prezbiteratu i diakonatu

Święcenia prezbiteratu i diakonatu

Dnia 11 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00 w Bazylice Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach, podczas uroczystej Eucharystii, J.E. Ks. abp Wiktor Skworc udzielił naszym Braciom, sakramentu święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu.

Neoprezbiterzy:
o. Bartymeusz Trąbecki OFM
o. Izajasz Drzeniek OFM
o. Kolumban Knopik OFM
o. Mirosław Góra OFM
o. Maksymin Konik OFM
o. Symeon Masarczyk OFM
o. Romuald Kasmatovich OFM

Diakoni:
br. dk Kanizy Kąkol OFM
br. dk Archanioł Borek OFM
br. dk Dyzma Gul OFM
br. dk Hieronim Łusiak OFM
br. dk Metody Miś OFM
br. dk Włodzimierz Łapacki OCist.
br. dk Tymoteusz Kaczmarczyk OCist.
br. dk Zachariasz Mikrut OCist.

Naszym Szanownym Neoprezbiterom i Diakonom życzymy obfitości łask Bożych oraz mocy Ducha Świętego w niełatwych posługach kapłańskich i diakońskich.