Koncert scholi liturgicznej 25.05.2014

Koncert scholi liturgicznej 25.05.2014

W niedzielę 25 maja br. po Mszy św. o godz. 10.00 z okazji Dnia Matki odbył się mini koncert scholi działającej przy naszej parafii . Dziewczęta swym śpiewem wyraziły wielką wdzięczność i podziękowanie swoim mamom i naszej Patronce, która jest naszą mamą duchową.

Do scholi należy 26 dziewcząt w rożnym przedziale wiekowym, począwszy od przedszkola aż do gimnazjum. W związku z tym nasz repertuar jest bardzo zróżnicowany. W repertuarze znajdują się pieśni i piosenki Maryjne, eucharystyczne, młodzieżowe, pielgrzymkowe. Dziewczynki uświetniają swym śpiewem nie tylko Msze Św, i uroczystości kościelne ale biorą udział w konkursach, przeglądach, koncertach. Spotykają się i spędzają czas na wspólnych śpiewach, spotkaniach formacyjnych, zabawach czy festynach. Tradycją stało się świętowanie wspomnienia św. Cecylii i spotkania opłatkowego. Swoim śpiewem ubogacają spotkania dla chorych i samotnych z naszej parafii. Na sobotnich spotkaniach dziewczęta uczą się nie tylko pięknie śpiewać, ale pogłębiają swoją świadomość liturgiczną. Dowiadują się jak wielkim wyróżnieniem jest przebywanie blisko Pana Jezusa i dawanie świadectwa swojej wiary. Podczas wakacji letnich i ferii zimowych dziewczynki spędzają czynnie czas na wspólnych wycieczkach, grach i zabawach, co bardzo integruje grupę i umacnia ją. Wspólna modlitwa i śpiew owocują pogłębieniem wiary i ubogacają życie wspólnoty parafialnej.

Św. Augustyn

„Kto śpiewa, dwa razy się modli…” „ Śpiewać pięknie Bogu, to znaczy śpiewać z radością. Co znaczy śpiewać z radością? Znaczy to, aby rozumieć, że nie można wyrazić słowami tego, co śpiewa się sercem”

opiekun scholi Donata Jankowska-Majnert

Zdjęcia z koncertu można zobaczyć w galerii.