Dzień braterstwa młodzieży z Chocza i Kobylina

Od piątku 21 listopada przez dwa dni w naszym klasztorze odbyło się spotkanie dwóch wspólnot Młodzieży Franciszkańskiej z Chocza i Kobylina.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią o godz. 18.00, następnie od godz. 19 do 21.oo przeżywaliśmy czuwanie modlitewne. W sobotę do południa cały program skupiony był wokół uczty duchowej: wspólnie odmawialiśmy modlitwę brewiarzową, słuchaliśmy Słowa Bożego i konferencji wygłoszonej przez o. Walentego na temat powołania, z racji rozpoczynającego się w tym miesiącu Roku Życia Konsekrowanego. Uczestniczyliśmy w Eucharystii, aby wzmocnić się Bożą Miłością, którą najdoskonalej czerpiemy ze Mszy Świętej, przez aktywny udział w Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystycznej . Po obiedzie był czas na budowanie wspólnoty. Spędziliśmy miłe chwile na rozmowach i zabawach integracyjnych. Spotkanie zakończyliśmy ok 16.oo Miniony czas był bardzo owocny. Celem było zawiązanie większej przyjaźni opartej na wspólnej wierze w Pana Jezusa.