BOŻE NARODZENIE

BOŻE NARODZENIE

O, Panie, Ty tak wielki, schodząc do łona Dziewicy,
chciałeś objawić się światu jako człowiek pogardzany,
potrzebujący i ubogi, by ludzie, najubożsi i najbiedniejsi,
zgłodniali i pragnący pokarmu niebieskiego,
stali się przez Ciebie bogaci posiadaniem królestwa niebieskiego.
Wychwalamy Cię za to i cieszymy się z tego,
wypełnieni wielkim weselem i radością duchową.
św. Klara

Drodzy Siostry i Bracia !

Niech święta Bożego Narodzenia, z pomocą Matki Bożej, św. Franciszka i św. Klary, będą czasem szczególnego zachwytu wielką Bożą Miłością, a także pomocą w umocnieniu wiary, że prawdziwie „Słowo Ciałem się stało”.

Pragniemy podziękować, wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania naszej świątyni na święta. Dziękujemy za pomoc w różnych przedświątecznych przygotowaniach w klasztorze. Dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości, za przesłane życzenia, za wszelkie ofiary.

Franciszkanie z Kobylina