Franciszkanie w Kobylinie

Zespół Charytatywny

Duszpasterz:

Spotkania odbywają się w miarę potrzeb.


CARITAS znaczy miłość bratnią, podnoszącą, wspierającą, akceptującą. Pomoc człowiekowi potrzebującemu to sprawdzian naszej wrażliwości chrześcijańskiej na słowa Chrystusa: ,,Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt.25,40). To wezwanie Pana Jezusa, powinno nas przynaglać, jako Wspólnotę Parafialną, do świadczenia miłosierdzia chrześcijańskiego. Z Chrystusem przecież wypływamy na głębię. A to domaga się z naszej strony odwagi i zaufania. Do tego zachęca nas św. Jan Paweł II.

Parafialny Zespół Charytatywny działa w naszej parafii od grudnia 2011 roku.

Zespół poprzez swoją działalność niesie pomoc na różnych płaszczyznach, zaspokajając chociaż w minimalnym stopniu potrzeby osób zwracających się o nią, a są to ludzie starsi, samotni, a przede wszystkim rodziny będące w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

Oprócz pomocy indywidualnej Zespół organizuje spotkania dla osób starszych i chorych; wycieczki wakacyjne i imprezy tematyczne dla dzieci; festyn i kiermasze, na których pozyskiwane są środki finansowe. Organizuje zbiórki żywności i przyborów szkolnych . Członkowie Zespołu włączają się w ogólnopolskie akcje Caritas: sprzedaż świec Caritas, zbiórki pieniędzy dla powodzian i poszkodowanych w klęskach żywiołowych, dla mieszkańców krajów misyjnych.