30.07-06.08.2018-29-Mladifest-kobylińska-młodzież-na-Międzynarodowym-Spotkaniu-Młodych-w-Mediugorie