30.06.2017-Trzeci-finałowy-koncert-pani-Martyna-Klupś-Radny-flet-i-pan-Tomasz-Głuchowski-organy